Jan Åkerströms minnesfond

JAN ÅKERSTRÖMS MINNESFOND


Vid kondoleanser, lämna gärna en gåva till

Jan Åkerströms minnesfond, till förmån för Björbo Intresseförening.

Lämna din gåva på bankgiro: 885-0315

ange mottagare av gåvan "Till minne av..."

Kom då ihåg att kontakta Annica Gustafsson,

073-976 77 68 för att meddela text och avsändare för utskrift avminnesadresser. OBS! Att bara skriva meddelande på inbetalningen är ingen garanti för att det hinner komma med på minnesadresserna i tid. Meddela Annica senast två dagar innan begravningsdag för att minnesadresser ska hinna kan delas ut i tid. Gärna tidigare om gåvan ska postas till annan församling. Sent inkomna gåvor delas ut i efterskott.


Utdelning ur fonden ska användas till aktiviteter eller  åtgärder som drivs igenom av Björbo

Intresseförening. Medel som delas ut ska främja föreningen, medlemmarna och Björbos utveckling

eller annat ändamål som styrelsen finner angeläget.

Ansökan om medel ställs till Björbo Intresseförenings styrelse.

Beslut om utdelning ur fonden tas av styrelsen i Björbo intresseförening i samråd med Jan Åkerströms familj.

HITTILLS HAR FONDEN DELAT UT BIDRAG TILL

  • Björbo IF hockey
  • Gräv- och schaktarbeten vid båtplatsen
  • Inköp av bryggor till båtplatsen


Vid kondoleanser, lämna gärna en gåva till

Jan Åkerströms minnesfond, till förmån för Björbo Intresseförening.

Bankgiro: 885-0315


 Kom då ihåg att  kontakta Annica Gustafsson,
073-976 77 68 för att säkerställa att din gåva registerats så att minnesadress kan delas ut i tid.