Start

Björbo, utvald ort

Region Dalarna kommer i början av 2022 att sicka ut en enkät till 1 200 hushåll på sex utvalda orter för att få information om hur hushållen i Dalarna upplever tillgången till offentlig och kommersiell service och förutsättning för att använda digitala tjänster. Björbo är en av dessa utvalda orter. Vi vill uppmana alla som får enkäten att ta tillfället att besvara den. Du kan svara genom att returnera enkäten i ett frankerat svarskuvert eller via en webblänk som anges i utskicket.

Tack för att du bidrar!Stort tack!


Sort tack till alla familjer som har ställt upp och hjälpt till att öppna, stänga och städa vid Björbobadet under säsongen. Tack vare alla era insatser har vi möjlighet att hålla badet öppet och erbjuda en viktig oas för alla i närområdet. Badet betyder så mycket för så många.Konst i byn 2021Stöd vårt arbete -bli medlem

i Björbo Intresseförening


Du är viktig för oss! Genom ditt stöd kan vi förtsätta vårt arbete [...]


Projekt som vi

jobbar med just nu


Leveransneutral pakethantering

Utveckling av området vid Fänforsen etapp 2. [...]


Jan Åkerströms

minnesfond


Lämna en gåva till Jan Åkerströms minnesfond [...]