Aktuella projekt

BJÖRBO INTRESSEFÖRENING

En ideell förening som arbetar för ett levande Björbo, nu och i framtiden

BJÖRBOPROJEKTET

LEVERANSNEUTRAL PAKETHANTERING I BJÖRBO

 

Nu har projektet som bland annat syftar till att återställa pakethanteringen till Björbo, inletts. Tillväxtverket, Länsstyrelsen Dalarna och Gagnefs kommun satsar totalt 681 675 kronor för att genomföra projektet.

Arbetet går under beteckningen ”Leveransneutral pakethantering i Björbo”. Projektet ska utröna möjligheterna att dels åstadkomma ett ökat samarbete mellan aktuella distributörer av paket, dels ta fram en paketbox (prototyp) som kan betjäna pakethanteringen på ett säkert sätt.

 

Projektledningen i Björbo stöttas av medarbetare från Post- och telestyrelsen. Post Nord, DHL, Schenker och Bussgods ingår i en referensgrupp och även högskolan i Lund ska följa projektet.

 

Arbetet inleddes den 19 juni med ett möte i Björbo där parterna gick igenom kraven i beslutet om finansiering. Mötet diskuterade också arbetsfördelning och vilka uppgifter som bör prioriteras.

Björbo intresseförening ”äger” projektet och leder också den styrgrupp som i övrigt består av representanter för Tillväxtverket, Länsstyrelsen, Post- och telestyrelsen och Gagnefs kommun.

Projektets slutdatum är 31 januari 2019.

 

PROJEKT SOM VI

JOBBAR MED JUST NU

  • Leveransneutral pakethantering i Björbo
  • Fiberutbyggnad i Björbo
  • Fänforsen etapp 2

UTVECKLING AV FÄNFORSEN ETAPP 2

 

Genom ekonomiskt stöd från EU, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, genomförs nu etapp två av Fänforsområdets utveckling. Breddning och grusning av resterande gångvägar för att göra området i dess helhet tillgängligt för funktionshindrade. Vägarna förses också med belysning samt förstärkning av bro.