Medlem

BJÖRBO INTRESSEFÖRENING

En ideell förening som arbetar för ett levande Björbo, nu och i framtiden

VI BEHÖVER DITT STÖD!

 

Geom att betala medlemsavgften gör du det möjligt att fortsätta vårt arbete för ett levande Björbo nu och i framtiden.

 

75:- enskild medlem eller 150:- per familj

till bankgiro: 414-5892

obs! tidigare plusgirokonto är avslutat.

 

Årligen återkommande projekt är valborgsmässofirande vid Fänforsen, nationaldagsfirande, blomsterdekorationer vid Björbos 8 infarter sommartid, ansvara för skötseln av Björbobadet, skötsel av utsikttornet på Mejdåsen, medarrangör av Gagnef kommuns medborgarträffar, arrangera julmarknad, ordna med julgran vid gamla älvbron och klä julbocken.

 

Dessutom pågår projekt för att utveckla området vid Fänforsen och anläggning av en badplats med brygga och båtiläggningsplats vid älven mitt i byn.

PROJEKT SOM VI JOBBAR MED JUST NU

  • Fiberutbyggnad i Björbo
  • Fänforsen
  • Båtplats med brygga och vid älven