Fiberutbyggnad

BJÖRBO INTRESSEFÖRENING

En ideell förening som arbetar för ett levande Björbo, nu och i framtiden

FIBER I BJÖRBO

 

Aktuellt:

Björbo intresseförening har tecknat avtal med Zitius om fiberanslutning i Björbo!

 

Zitius blir den leverntör som kommer att bygga fibernät i Björbo. Priset för en nyckelfärdig anslutning till din fastighet blir 18 900:-

Avtalet innnebär tillgång till ett brett utbud av tjänsteleverntörer, bland annat Telia, vilket har varit ett önskemål för många, inte minst ortens företag.

Du kan fortfarande teckna avtal för fiberanslutning. Just nu pågår detaljplanering av området. Ett stormöte där Zitius och gräventreprenören kommer att delta planeras att äga rum i september. Datum kommer inom kort.

 

Information skickas ut via e-post till alla som har gjort en intresseanmälan.

Du som ännu inte har gjort intresseanmälan kan teckna avtal direkt.

 

Avtal

Undertecknat avtal lämnas i Björbo intresseförenings förslagslåda vid Tempo. Lådan är märkt med texten ”Lämna ditt avtal om fiberanslutning här”. I anslutning till lådan finns också tomma avtal att hämta. Undertecknde avtal kan också lämnas till någon av representatnerna för fibergruppen, se nedan.

 

Du som bor på annan ort kan skicka undertecknat avtal till:

Ola Erkers

Källbäcksvägen 16

785 45 Björbo

 

Här kan du ladda ner avtalet PDF

Här kan du läsa de allmäna villkoren

 

Inkomna avtal kommer att registreras i webbverktyget fibertillalla.se

Där kan du gå in med din gatuadress och följa utvecklingen.

 

Arbetsgruppen för fiber i Björbo:

Ola Erkers, Micke Bergman, P-O Bergman, Per Magnusson, Emil Persson, Annica Gustafsson och Karin Jugas.

 

Har du frågor och funderingar kontakta gärna någon i arbetsgruppen eller kommunens bredbandskoordinator: Magnus Hedgården. Bredbandskoordinator

0247-80345, magnus.hedgarden@gagnef.se

 

Fiberanslutningen omfattar grävning på tomtmark utan avståndsbegränsning, anläggning av kanalisation och fiberkabel, grovåterställning av tomtmark, håltagning i byggnad, montering av fiberkonverter och anslutning av fiberkabeln till fiberkonverter.

 

Preliminärt leveransdatum för installation av fiberanslutning och utrustning beräknas till hösten 2016– kvartal 4, 2017

FAKTA OM FIBER I BJÖRBO

 

Det är dags för teknikskifte. Fiber är en viktig, för att inte säga nödvändig för bygdens framtid.

 • •Kapacitetshöjande (hastighet, datamängd)
 • •Störningssäkert (väder, belastning)
 • •Framtidssäkert (livslängd, nya tjänster)
 • •Värdehöjande (investering i fastigheten)
 • •Kopparnätet läggs ner (föråldrad teknik)

-”90% av kommunens invånare ska ha tillgång till minst 100 Mbit/s senast år 2020”

EU:s program 2014-2020

 

Zitius

Vår leverantör av fiberanslutning

Kommunikationsoperatör. Ägs av Telia Sonera sedan 2014. Nätet byggs av PEAB åt Skanova (Telia Sonera)

Qmarket, fibertillalla.se

 • •Ser till att det byggs ortssammanbindande nät med stöd från ERUF (Europeiska regionala utvecklingsfonden) T.o m. 2018, 50% av 9,4 Mkr
 • •Ger information och rådgivning till byar och medborgare
 • •Stimulerar och underlättar för marknaden

 

Hur fungerar fibermarknaden?

Marknaden är avreglerad och konkurrensutsatt.

Nätägare:

Dala Energi, Skanova, IP-only, fiberföreningen med flera

 

Kommunikationsoperatörer:

Open Universe, Zitius, Telia Öppen fiber, IP-only med flera

 

Tjänsteleverantörer:

Bredbandsbolaget, Telia, AllTele, Bahnhof, Bredband 2, Boxer, Net at once, T3, Tyfon, Riksnet, Viasat, med flera.

 

 

PROJEKT SOM VI

JOBBAR MED JUST NU

 • Fiberutbyggnad i Björbo
 • Fänforsen
 • Båtplats med brygga och vid älven