Fiberutbyggnad

BJÖRBO INTRESSEFÖRENING

En ideell förening som arbetar för ett levande Björbo, nu och i framtiden

FIBER I BJÖRBO

 

Aktuellt:

Nu har grävarbetet kommit igång!

Kringdata AB utför utbyggnaden både i tätorterna och i glesbygden. Alfs Gräv o Maskinkonsult AB är schaktentreprenör. Arbetet startade med tomtschakt längs Ringvägen.

Arbetet utgår från telestationen vid Rimgâttu i Björbo och fortsätter längs Ringvägen bort mot gamla älvbron.

När grävningen är framme vid bron påbörjas blåsning i stamnätsfiber för att man sedan ska kunna blåsa fiber från fiberskåpen till fastigheterna och svetsa ihop dessa med stamnätsfibern. I telestationen är switcharna driftsatta och förberedda för stamnätet.

 

Kringdata beräknar att de första kunderna i Björbo (Ringvägen, Planvägen och Industrivägen) ska kunna kopplas in till midsommar. Därefter kommer schaktarna att fortsätta med resten av stamnätet i Björbo.

Mot slutet av stamnätet i Björbo så kommer 1-2 maskiner att flyttas till Dala Floda för att påbörja schakten även dä. Detta sker troligen i början av juli.

 

Du kan fortfarande teckna avtal för fiberanslutning.

Du som ännu inte har tecknat avtal gör det enklast genom att gå in på www.fibertillalla.se

Kampanjpriset 18 900 gäller t.o.m.15 augusti. Om du lämnar ditt avtal digitalt så får du ytterligare 200:-

i rabatt. Väljer du att skriva ut och skicka ditt avtal per post är adressen:

Telia Sverige AB

A273 Fiber

Box 50162

73 25 Luleå.

Märk kuvertet med "Björbo"

Du som redan har tecknat avtal behöver inte göra någonting.

 

Viktigt:

Det är viktigt att känna till att den som har sin fastighet i det som benämns glesbygd, Handbacken, Forsen, Källbäcken känner till att efterhandsanslutning kommer att få ett väsentligt högre pris.

 

Arbetsgruppen för fiber i Björbo:

Ola Erkers, Micke Bergman, P-O Bergman, Per Magnusson, Emil Persson, Annica Gustafsson och Karin Jugas.

 

Har du frågor och funderingar kontakta gärna någon i arbetsgruppen eller kommunens bredbandskoordinator: Magnus Hedgården. Bredbandskoordinator

0247-80345, magnus.hedgarden@gagnef.se

 

Fiberanslutningen omfattar grävning på tomtmark utan avståndsbegränsning, anläggning av kanalisation och fiberkabel, grovåterställning av tomtmark, håltagning i byggnad, montering av fiberkonverter och anslutning av fiberkabeln till fiberkonverter.

 

 

FAKTA OM FIBER I BJÖRBO

 

Det är dags för teknikskifte. Fiber är en viktig, för att inte säga nödvändig för bygdens framtid.

 • •Kapacitetshöjande (hastighet, datamängd)
 • •Störningssäkert (väder, belastning)
 • •Framtidssäkert (livslängd, nya tjänster)
 • •Värdehöjande (investering i fastigheten)
 • •Kopparnätet läggs ner (föråldrad teknik)

-”90% av kommunens invånare ska ha tillgång till minst 100 Mbit/s senast år 2020”

EU:s program 2014-2020

 

Zitius

Vår leverantör av fiberanslutning

Kommunikationsoperatör. Ägs av Telia Sonera sedan 2014.

Qmarket, fibertillalla.se

 • •Ser till att det byggs ortssammanbindande nät med stöd från ERUF (Europeiska regionala utvecklingsfonden) T.o m. 2018, 50% av 9,4 Mkr
 • •Ger information och rådgivning till byar och medborgare
 • •Stimulerar och underlättar för marknaden

 

Hur fungerar fibermarknaden?

Marknaden är avreglerad och konkurrensutsatt.

Nätägare:

Dala Energi, Skanova, IP-only, fiberföreningen med flera

 

Kommunikationsoperatörer:

Open Universe, Zitius, Telia Öppen fiber, IP-only med flera

 

Tjänsteleverantörer:

Bredbandsbolaget, Telia, AllTele, Bahnhof, Bredband 2, Boxer, Net at once, T3, Tyfon, Riksnet, Viasat, med flera.

 

 

PROJEKT SOM VI

JOBBAR MED JUST NU

 • Leveransneutral pakethantering i Björbo
 • Fiberutbyggnad i Björbo
 • Fänforsen etapp 2