Start


BJÖRBO INTRESSEFÖRENING

En ideell förening som arbetar för ett levande Björbo, nu och i framtiden

Välkommen till Konst i byn!
En utställning med konst i naturen med temat "Nô vârjan" Vernissage söndag 16 juni 15:00 Fänforsens naturområde. 

Invigningstal av Anette Kotilainen, kultur- och fritidsnämndens ordförande. Folkdräktsparad, spelmän.

Utställninigen pågår t.o.m. 7 september. 


Björbo vill ha utsträckt projekttid (uppdaterat 20181030)Projektet ”Leveransneutral pakethantering” i Björbo vars syfte är att hitta ett alternativ till normal paketutlämning i butik, kommer att begära förlängd projekttid. Enligt plan ska projektet slutredovisas i januari, men projektledningen anser sig behöva ytterligare tid för att ”gå i mål”.

- Vi har stött på olika problem under vägen och i samråd med både Gagnefs kommun och Länsstyrelsen Dalarna begär vi nu utsträckt tid. Ny beräknad sluttid blir någon gång under sommaren 2019. Det säger Christer Gruhs i Björbo intresseförening som har huvudmannaskapet för paketprojektet.


Under projektarbetets gång har det visat sig svårt att få tydliga besked från dagens aktörer när det gäller paketleveranser. Intresset för samordning finns, men hur den ska organiseras och vem som ska ta ”ledartröjan” är oklart.


Projektledningen i Björbo har under hösten samrått med Post- och telestyrelsen för att hitta framkomliga vägar. Därför har samtliga aktörer när det gäller paketleveranser bjudits in till överläggningar i Björbo under november för att klara ut vad som bör göras för att komma vidare.


- Det finns en framtagen ritning på en automat, klar för tillverkning, så snart marknadens aktörer anser tiden mogen att sätta igång ett test av en anläggning, säger Christer Gruhs.


Automaten är avsedd att placeras i Tempo-butiken i Björbo, men de företag som i dag levererar paket, stora och små, måste kunna ge besked om kraven på hur säkerheten kring in- och uttag ska hanteras.

- Det är bland annat därför som vi hos myndigheterna begär ytterligare rådrum för projektet, menar Christer Gruhs.


Läs mer här...
Grävningsarbetet i Björbo pågår!


Läs mer om vad som händer  här  [...] sit amet, consecetur adipiscing elit. Etiam lobortis turpis [...]


Stöd vårt arbete -bli medlem

i Björbo Intresseförening


Du är viktig för oss! Genom ditt stöd kan vi förtsätta vårt arbete [...]


Projekt som vi

jobbar med just nu


Leveransneutral pakethantering

Utveckling av området vid Fänforsen etapp 2. [...]


Jan Åkerströms

minnesfond


Lämna en gåva till Jan Åkerströms minnesfond [...]